Tasarım ve projelendirme çalışmaları yapılırken Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği ve NFPA, FM, EN, ISO gibi uluslararası standartlar baz alınmaktadır. Projelendirmede uygulanan esaslar ise aşağıda sıralanmıştır.

 

  • Proje mühendisi tarafından saha keşfi
  • Yapı risk değerlendirmesi
  • Risk gruplarına göre uygun sistemin uygun ürünler ile tasarlanması
  • Yapıya uygun yangın senaryolarının belirlenip, müşteri beklentilerine göre de ilave önlemler alınması
  • Tasarlanan sistemlerin hidrolik hesaplarının yapılması