Yangından korunma sistemleri başlığı altında yönetmelik ve standartlara uygun tasarım ve projelendirme yapılır. Yapılan tasarımlarda; yangın riskleri ve tehlike sınıfları belirlenerek, en uygun yangından korunma sistemi çözümü ve tasarım kriterleri belirlenir.