Sulu yangın söndürme sistemleri uygulama alanına göre boşaltma ekipmanları kullanılarak, yangından korunmak amacıyla tesis edilen sistemlerdir. Tasarımına göre sistemler farklılık göstermektedir. Örnek vermek gerekirse başlıca ıslak borulu, baskın sistem ya da ön tepkili sistemlerden bahsedebiliriz. Sulu söndürme sistemleri tasarlanırken yapının ihtiyaçlarına göre; TS EN 12845, TS EN 671, NFPA 13, NFPA 14, NFPA 15 standartları uygulanır.

 

Sulu söndürme sistemleri suyla reaksiyona giren, su ile yayılabilen malzemelerin, sudan zarar görebilecek değerli eşyaların (Sistem odaları, kütüphane, Arşiv vb.) bulunmadığı ortamları yangından korumak amacıyla kullanılır.

Türkiye Binaların Yangından Korunması Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilen yapılarda otomatik yağmurlama sistemi kurulması mecburidir.

  • Yapı yüksekliği 30.50 m’ den fazla olan konut harici binalara
  • Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen konutlara
  • Alanlarının toplamı 600m2’ den büyük kapalı otopark ve 10 araçtan fazlasının asansör ile alındığı kapalı otoparklara
  • Birden fazla katı olan yapılarda içerisinde yatılan oda sayısı 100’ü veya yatak sayısı 200’ü geçen otel, yurt,pansiyon,misafirhane ve yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla olan bütün yatak bulunan tesislere.
  • Toplam alanı 2000 m2’ nin üzerinde olan katlı mağazalara, alışveriş,ticaret ve eğlence merkezlerine
  • Toplam alanı 2000 m2’ nin üzerinde olan katlı mağazalara, alışveriş,ticaret ve eğlence merkezlerine
  • Toplam alanı 1000 m2’den fazla olan,kolay parlayan ve alevlenen madde üretilen veya bulunduran yapılara yapılması zorunludur.